Kuliah 7:Al Rifqu

Kuliah 7:

Al Rifqu[1]

Saudaraku yang mulia! Jauhkan dirimu sebisa mungkin dari kekerasan dan ucapan dan tindakan. Sebab ia adalah sifat jelek yang menjauhkan orang darimu dan merusak urusan kehidupanmu. Tidakkah engkau menyaksikan Allh SWT membimbing Nabi-Nya dengan firman-Nya:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ و لَوء كُنْتَ فَضًا غَلِيْظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُوا عَنْهُمْ و اسْتَغْفِرْ لَهُم و شاوِرْهُمْ في الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل ْعلى اللهِ .

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkankan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah…(Q.S. Aalu Imran[3];159)

Lawan dari sifat itu adalah ar rifqu dalam ucapan dan tindakan, karena ia adalah terpuji dalam setiap keadaan.[2]

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يُوْضَعْ علَى شَيْئٍ إِلاَّ زَانَهُ, ولاَ نُزِعَ مِنْ شيئٍ إِلاَّ شَانَهُ

“Sesungguhnya kelemah lembutan itu tiada diletakkan pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidak di cabut dari sesuatu melainkan mencorengnya.”[3]

Rasulullah saw. bersabda:

“Berlemah lembut adalah separoh dari penghidupan.”[4]

مِنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ.

Barang siapa diberi bagian dari kelemah lembutan maka ia telah di beri bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. [5]

Diriwayatkan dari Amirul Mukmin as. beliau bersabda:

عليكَ بالرِّفْقِ، فَإِنَّهُ مِلإْتاحُ الصَّوابِ و سَجِيَّةُ أُولِيْ الأَلبابِ.

“Hendaknya engkau berlemah lembut, sebab ia adalah kunci ketepatan dan perangai orang-orang berakal.”[6]


[1] Lemah lembut adalah sifat ramah dan halus dalam ucapan maupun perbuatan serta mengambil yang lebih mudah. Dia kebalikan dari sifat kaku, kasar, bengis dan kejam. Asal kata ar-rifqu (lemah lembut) dalam bahasa ialah an-naf’u (manfa’at). Darinya diambil ucapan orang Arab: arfaqa fulanun fulanan (orang itu memapankan si fulan agar mengambil manfa’at), rafiiqul rajuli (orang yang memberikan manfa’at kepada orang lain), marafiqul bait (tempat-tempat yang dapat dimanfa’atkan di dalam rumah) dan lain sebagainya

Dalam penggunaannya dapat diucapkan: rafaqa- bihi, lahu atau ‘alaihi-rifqan wa marfaqan, artinya sisinya melunak dan baik perlakuannya Mukhtaar ash-Shihah:251, al-Mu’jam al-Washith, kata Rafaqa dan Mu’jam al-Furuuq al-Lughawiyah:259.)

[2] Rasulullah saww. bersabda:

إِنَّ في الرِّفْقِ الزِّيادَةَ و البَرَكَةَ, وَ مَنْ يُحْرَم الرّفقَ يُحْرَم الخَيْرَ.

“Sesungguhnya pada kelemah lembutan terdapat tambahan dan keberkahan maka barang siapa terhalangi dari kelemah lembutan ia terhalangi dari kebaikan.”

[3] Ushul al Kaf, 2/119/hadis no.6, bab ar-Rifqu, Misykat al Anwar:180 bab 23 dan dalam Ihyaa’ ‘Uluumuddin,3/185 terdapat hadis serupa.

[4] Ushul al Kafi,2/97 hadis no.11.

[5] HR. al Kulaini dalam al Kafi,2/97 hadis no.9.

Imam Ja’far ash-Shadiq as. bersabda:

أَيُّما أهْلُ بَيْتٍ اُعْطُوا حَظَّهُمْ مِنَ الرفقِ فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ عليهِمْ في الرِّزْقِ , و الرفقُ في تَقْدِيْرِ المَعِيْشَةِ خَيْرٌ مِنَ السَّعَةِ فِيْ المالِ.

“Keluarga maapun yang diberi bgian dari kelemah lembutan Allah benar-benar melapangkan atas mereka rizki, dan berlemah lembut dalam pengatur pendapatan lebih baik dari kelapangan harta, dan kelmah lembutan tiada sesuatu melemahkannya, dan berhambur-hambur tiada menyisakan sesuatu. Sesungguhnya Alah maha Lemah lembut mencitai kelemah lembutan.”

[6] Tashniif Ghurar al Hikam:244 hikmah no.4967.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: