Wahhabi Menggugat Syi’ah (16)

o       Riwayat Ibnu ‘Asâkir ad Dimasyqi

Ibnu ‘Asâkir telah meriwayatkan hadis tentang turunnya ayat al Ikmâl berkaitan dengan pengangkatan Imam Ali di Ghadir Khum dari berbagai jalur. Ia meriwayatkan dari jalur al Khathîb, seperti yang telah lewat saya sebutkan dari Tarikh Baghdad-nya, kemudian setelahnya ia berkata:

أخبرناه عالياً أبو بكر ابن المزرفي، أنبأنا أبو الحسين ابن المهتدي، أنبأنا عمر بن أحمد، أنبأنا أحمـد بن عبـدالله بن أحمد، أنبأنا عليّ بن سعيد الرقّي، أنبأنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة… .

Abu Bakar ibn al Marzûqi mengabarkan kepada kami secara ‘aliyan,[1]ia berkata, Abul Hasan ibn al Muhtadi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar ibn Ahmad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad mengabarkan kepada kami, ia berkata Ali ibn Sa’id mengabarkan kepada kami, ia berkata Dhamrah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syaudzab dari Mathar al Warrâq dari Syahru ibn Hausyab dari Abu Hurairah…. .

Ia juga berkata:

وأخبرناه أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسين ابن النقور، أنبأنا محمّـد بن عبـدالله بن الحـسين الـدقّاق، أنبأنا أحمـد بـن عبـدالله بن أحمد بن العبّـاس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري… .

Dan Abul Qâsim as Samarqandi mengabarkan kepada kami, ia berkata Abul Hasan ibn Naqûr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ad Daqqâq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Abbas ibn Sâlim ibn Mahran yang dikenal dengan nama Ibnu an Niari… .[2] 

 

o       Sekilas Tentang Jalur Ibnu ‘Asâkir

Pada jalur Ibnu ‘Asâkir di atas terdapat beberapa nama parawi yang perlu Anda ketahui, seperti:

(1)   Abu Bakar ibn al Marzûqi (w.527 H)

Ibnu al Jauzi berkata:

سمعت منه الحديث، وكان ثقة ثبتاً عالماً، حسن العقيدة.

“Aku mendengar hadis darinya, ia seorang yang tsiqah, tsabtun/kokoh lagi alim, akidahnya bagus.”[3]

Adz Dzahabi berkata:

كان ثقة متقنا.

“Ia seorang yang tsiqah lagi mutqin/rapi dalam periwayatan.”[4]

 

(2)   Abul Hasan ibn al Muhtadi (w.465 H)

Tentangnya, Al Khathîb berkata:

كان ثقة نبيلاً.

“Ia seorang yang tsiqah lagi mulia.”

As Sam’âni berkata:

كان ثقة حجّة، نبيلاً، مكثراً.

“Ia seorang yang tsiqah, Hujjajh, mulia dan banyak meriwayatkan hadis.”

Ibnu Nursi berkata:

كان ثقة يقرأ للناس.

“Ia seorang yangt tsiqah, membacakan Al Qur’an untuk orang-orang (mengajar Al Qur’an).”

Adz Dzahabi berkata:

الاِمام العالم الخطيب، المحدّث، الحجّة، مسند العراق، أبو الحسين محمّـد بن عليّ بن محمّـد… سيّد بني هاشم في عصره… .

“Ia seorang Imam yang alim, orator ulung, muhaddis, hujjah, Musnidnya penduduk Irak, Abul Hasan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad… penghulu bani Hasyim di masanya.”[5]

 

(3)   Umar ibn Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Syâhîn (w.385 H)

Al Khathîb berkata tentangnya:

كان ثقة أميناً.

“Ia tsiqah lagi terpercaya.”

Ibnu Makûla berkata:

هو الثقة الاَمين.

“Ia adalah tsiqah lagi amanat.”

Hamzah as Sahmi menukil ad Dâruquthni sebagai mengatakan:

هو ثقة.

“Ia tsiqah.”

Abu al Walîd al Bâji berkata:

هو ثقة.

“Ia tsiqah.”

Al Azhari berkata:

كان ثقة.

“Ia adalah tsiqah.”

Adz Dzahabi berkata:

ابن شاهين الشيخ الصدوق، الحافظ، العالم، شيخ العراق، وصاحب التفسير الكبير، أبو حفص عمر بن أحمد… .

“Ibnu Syahîn adalah Syeikh yang shadûq/jujur, hafidz, alim, guru besar penduduk Irak, penulis kitab Tafsir yang besar; Abu Hafsh Umar ibn Ahmad….”[6]

 

(4)   Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad.

Ia adalah Ibnu an Nairi yang telah lewat kami sebeutkan. Adapun parawi lainnya dalam sanad ini akan kami bicarakan nanti.

 

Jalur Kedua:

Sedangkan pada jalur kedua ada beberapa nama yang perlu kita telaah, seperti:

(1)   Abul Qâsim as Smarqandi  (w.536 H)

Ibnu ‘Asâkir berkata:

كان ثقة مكثراً.

“Ia adalah tsiqah lagi banyak meriwayatkan.”

As Salafi berkata:

هو ثقة.

“Ia tsiqah.”

Adz Dzahabi berkata:

الشيخ الاِمام، المحدّث، المفيد، المسند، أبو القاسم إسماعيل بن أحمد… .

“Ia adalah Syeikh (guru besar) Imam, Muhaddits, Mufîd, Musnid; Abul Qâsim Ismail ibn Ahmad… .”[7]

 

(2)   Abul Husain ibn an Naqûr (w.470 H)

Al Khathîb berkata:

كان صدوقا.

“Ia jujur.”

Ibnu Khairân berkata:

ثقة.

“Ia tsiqah.”

Adz Dzahabi berkata:

ابن النقور، الشيخ الجليل الصدوق، مسند العراق، أبو الحسين أحمد بن محمّـد بن أحمد بن عبـدالله بن النقور البغدادي البزّاز… .

“Ibnu an Naqûr adalah seorang Syeikh yang agung lagi jujur/shadûq, Musnid penduduk Irak; Abul Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah ibn an Naqûr al Baghdadi al Bazzâr…. .”[8]

 

(3)   Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ad Daqqâq. Yaitu anak saudara Mîni yang telah lewat dibicarakan.

(4)   Ahmad ibn Abdullah …. Ibnu an Nairi. Teleh lewah dibicarakan.

Sementara itu, para perawi lainnya akan dibicarakan nanti.


[1] Maksudnya dengan sanad yang pendek/sedikit perantaraannya, dan yang demikian itu makin menambah kualitas sanad dibanding jika mata rantai perawi dalam sanad itu panjang. Demikian dijelaskan para ulama.

[2] Tarikh Damasqus, ketika menyebut diodata Imam Ali as.,2, hadis dengan nomer 575-578 dan585.

[3] Al Muntadzim,17/281.

[4] Siyar A’lâm,19/631.

[5] Semua komentar di atas diambil dari Siyar A’lâm,18/241.

[6] Semua komentar di atas diambil dari Siyar A’lâm,168/431.

[7] Semua komentar di atas diambil dari Siyar A’lâm,20/28.

[8]Semua komentar di atas diambil dari Siyar A’lâm,18/372.

Iklan

Satu Tanggapan

  1. […] Wahhabi Menggugat Syiah (16) Riwayat Ibnu ‘Asâkir ad Dimasyqi […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: