Keistimewaan Para Perawi Hadis Syi’ah (Bag. 2)

Tanggapan Atas Anggapan Ustadz Idrus Ramli dalam: http://www.idrusramli.com/

2014/syiah-ajaran-yang-penuh-propaganda/.

Setelah kita ketahui dan kenali keistimewaan para parawi hadis Syi’ah, mari kita ikuti ulasan lanjutan tentang keistimewaan berikutnya.

Keistimewaan Kedua:

Keistimewaan berikutnya yang kita saksikan dari para parawi hadis Syi’ah adalah semangat besar mereka dalam melancong demi menuntut hadis. Mayoritas para ulama’ dan ahli hadis (perawi hadis) Syi’ah pada abad kedua dan awal abad ketiga Hijrah mereka melancong dari negeri-negeri mereka yang jauh menuju kota suci Madimah al Munawwarah untuk berjumpa dengan para imam Ahlulbait as. demi menimba ilmu Rasulullah saw. dan mendengar hadis langsung dari lisan suci para imam as. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menetap di kota suci Madinah untuk waktu yang cukup lama demi tujuan tersebut, sementara yang lainnya ada yang selalu berkunjung ke kota suci Madinah dalam kurun waktu yang berdekatan.

Di bawah ini saya akan sajikan beberapa contoh nama perawi dengan menyebut nama negeri atau kota asal mereka, di mana semua mereka itu telah meriwayatkan langsung dari lebih dari satu imam; Imam Zainal Abidin as. (w.94 H), Imam Abu Ja’far Muhammad al Baqir as. (w.114 H), Imam Ja’far ash Shadiq as. (w.148 H), Imam Musa al Kadzim as. (w.183 H) dan Imam Ali ar Ridha as. (w.203 H). Khalifah Ma’mun telah memindah paksa Imam ar Ridha as. ke kota Kurasân pada tahun 201 H.: Baca lebih lanjut

Salafy-Wahhabi Menggugat Syi’ah (1)

Salafy-Wahhabi Menggugat Syi’ah (1)

Di antara perkara yang menyebalkan bagi seorang Muslim yang peduli akan masa depan agama dan Umat Islam adalah ketika ia harus membicarakan dan mendiskusikan kembali masalah-masalah agama yang telah didiskusikan dan dibahas tuntas oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi sepertinya sulit baginya untuk menghindarinya ketika ia dihadapkan dengan kondisi dimana ia dengan terpaksa harus mengulanginya demi membidas berbagai klaim dan tuduhan tidak berdasar yang dijajakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab atau pena-pena komersial yang siap melayani tuan-tuan mereka…

Sebagian orang punya kegemaraan mengulang-ulang pembicaraan seputar masalah-masalah khilafiyah sebagai penyampung lidah fitnah pendahulunya untuk ia pekikkan di tengaah-tengah masyarakat Muslim tanpa bosan dan kekenduran semangat sedikitpun selama beradab-abad! Baca lebih lanjut

Benarkan Para Ulama Ahlusunnah Mencemooh Seorang Yang Belajar Hadis Dari Imam Ja’far ash Shadiq as.?!

 

Persembahan Untuk Mereka yang Suka Mengaku-ngaku!

Seperti yang selama ini kita kenal bahwa kemunitas Muslim Sunni (ASWAJA) adalah mencintai dan menghormati Ahlulbait, keluarga dan keturunan Nabi saw. bahkan lebih dari itu mereka mengklaim sebagai pewaris sejati ajaran Ahlulbait as. (dan bukan Syi’ah)… Ketika kaum Syi’ah menegaskan bahwa mereka adalah pengikut Ahlulbait as. dan mazhab mereka dinamakan mazhab Ja’fari karena Imam Ja’far-lah yang terbuka kesempatan di masa beliau untuk mewariskan ajaran leluhur beliau para imam suci Ahlulbait as. yang mereka warisi dsari Nabi mulia Muhammad saw…. ketika kaum Syi’ah menyatakan itu… segera teman-teman Ahlusunnah berteriak mengatakan: Bohooong! Syi’ah bukan pengikut Imam Ja’far… bukanpengikut Ahlulbait! Kamilah Ahlusunnah pengikut sejati Imam Ja’far!

Baca lebih lanjut

Syi’ah Dan Abdullah ibn Saba’ (Bagian 7)

Sebab Sesungguhnya Pemberontakan Atas Khalifah Utsman ibn Affan

Selagi kita sedang membahas dongeng palsu yang menyebutkan bahwa pemberontakan atas Khalifah Utsman adalah didalangi oleh Abdullah ibn Saba’ dan antek-anteknya yang teracuni pikiran jahat lagi sesatnya… Maka pasti kita ingin mengetahui sebab pasti sesungguhnya yang memicu pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman ibn Affan.

Seperti telah diisyaratkan dalam lembaran-lembaran sebelumnya bahwa ketidak-puasan dan kemudian pemberontakan kaum Muslim terhadap Khalifah Utsman tidak lain adalah dipicu oleh faktor-faktor eksternal daan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa kekhalifahan Utsman. Dan yang demikian itu bukanlah rahasia bagi Anda yang membaca dan meneliti sejarah masa kekhalifahan Utsman, khususnya paruh terakhir masa kekhalifahannya. Baca lebih lanjut

Dahulu Bani Umayyah Memerangi Imam Ali! Kini Salafy Wahhâbi Memerangi Syi’ah Ali!

Dahulu Bani Umayyah Memerangi Imam Ali! Kini Salafy Wahhâbi Memerangi Syi’ah Ali!

Perda Anti Syi’ah Itu Sudah Ketinggalan Zaman!

Jika dahulu bani Umayyah,  dimulai dengan Abu Sufyan, Mu’awiyah dan Yazid kemudian setelahnya dilanjutkan oleh para penguasa tiran bani Umayyah tak henti-hentinya dengan segala cara memerangi Imam Ali as. simbol Islam dan keimanan… Mulai kekerasan teratur yang mereka langsungkan semasa hidup Nabi saw. terhadap Nabi saw dan Ahlulbait as. serta para sahabat setia beliau hingga mengobarkan peperangan demi peperangan; peran Badar, Uhud, Khandaq dll sebagaimana dicatat dalam sejarah… semua itu telah mereka lakukan untuk memusnahkan Dakwah Islam tetapi hasilnya adalah Islam terus berjaya hingga kota Mekkah (yang saat itu menjadi benteng terakhir kemusyrikan) ditaklukkkan… Islam berjaya… Abu Sfyan, Mu’awiyah, Yazid (abang Mu’awiyah, bukan Yazid anaknya) dan sisa-sisa aimmatul kufri/gembong-gembong kekafiran (bukan-bukan sekedan gembong kaum Musyrik, perhatikan baik-baik!) lainnya betekuk lutut di hadapan kejayaan Islam dan Nabi Muhammad saw. dan kegigihan perjuangan Ali bin Abi Thalib as. dan para sahabat setia lainnya. Baca lebih lanjut

Syi’ah Dan Abdullah ibn Saba’ (Bagian 4)

Komentar Doktor Ali al-Wardi dalam Kitab Wu’âdz as-Salâthin 

DR. Ali al-Wardi –dosen Universitas Baghdad- dalam kitabnya Wu’âdh as Salâthîn mengawali komentarnya dengan menyebut sebuah peristiwa yang ia alami dengan seorang pendeta, ia mengatakan, “Pada suatu hari saya mendengar seorang pendeta sedang mengolok-olok Islam, ia berkata, “Perhatikan agama ini, di kala ia berada di puncak kejayaan dan kemenangannya, ia terjatuh dalam perangkap seorang asing sejarah tidak mengenal banyak hal tentangnya. Pada saat sahabat-sahabat Muhammad menguasai masyarakat Islam dan menyebarkan ajaran Nabi mereka, kita melihat ada seorang Yahudi masuk ke tengah-tengah masyarakat tersebut dan merobek-robeknya tanpa ada yang mengangkat tangannya untuk mengusir atau menyiksanya.”[1]   Baca lebih lanjut

Islam Ahlusunnah Bukan Islam Bani Umayyah! (I)

Islam Ahlusunnah Bukan Islam Bani Umayyah! (I)

.

Bahaya Islam Umawi

Persrembahan Buat Para Salafiyyîn Pemuja Pohon Terkutuk!

Berbeda dengan pemahaman kebanyakan kalangan bahwa Islam itu hanya tampil dengan dua wajah; Ahlusunnah dan Syi’ah! Tetapi anggapan itu tidak benar… . Ternyata ada wajah lain yang cenderung terlupakan atau kurang disoroti. Ia adalah wajah Islam Umawy, islam vesri Bani Umayyah yang justeru berambisi sejak awal kemunculannya untuk memonopoli sebagai Islam sejati! Baca lebih lanjut